👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله درمورد گزارش كار آموزش حسابداری

ارتباط با ما

... دانلود ...

*مقاله درمورد گزارش كارآموزش حسابداری*

گزارش كارآموزش حسابداری

بیمارستان شهید رجایی كرج

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه .............................................................................................................................. 3

تشكر..................................................................................................................................4

فصل اول..........................................................................................................................7

تاریخچه.............................................................................................................................8

بخش ها..............................................................................................................................9

كلینیك های تخصصی.......................................................................................................11

شركتها و سازمانهای طرف قرارداد با بیمارستان.................................................................12

نیروی انسانی....................................................................................................................13

چارت سازمانی..................................................................................................................14

شرح وظایف امور مالی.....................................................................................................15

شرح وظایف امور اداری....................................................................................................18

فصل دوم:.......................................................................................................................20

بخش اول : اصول حسابداری.............................................................................................21

مراحل به بارآمدن هزینه...................................................................................................21

تنظیم اسناد حسابداری......................................................................................................23

نمونه سند هزینه فرم 1.....................................................................................................24

توضیحات سند هزینه فرم2...............................................................................................25

نمونه مثال های سند هزینه................................................................................................26

توضیحات........................................................................................................................34

نمونه مثال های روكش سند.............................................................................................35

ثبت دفتر روزنا مه............................................................................................................43

انتقال به دفاتر كل ............................................................................................................47

بخش دوم: طرح كارانه ی پزشكان....................................................................................57

طرح كارانه ی پزشكان.....................................................................................................57

نمونه مثالی از طرح كارانه................................................................................................59

توضیحات طرح.................................................................................................................63

بخش سوم: حقوق و دستمزد................................................................................................69

توضیحات حكم كارگزینی..................................................................................................69

نمونه مثال هایی از حقوق و دستمزد...................................................................................70

فصل سوم .......................................................................................................................77

نمونه ی كلی یك سند هزینه ............................................................................................78

سند حسابداری مربوط به سند صفحه ی 31.......................................................................79

سند حسابداری طرح كارانه ی پزشكان در مهر 84 مربوط به مثال صفحه 59 ....................80

سند حسابداری پرداخت حقوق پرسنل در آبان 1385...........................................................82

ضمایم

تاریخچه:

بیمارستان شهید محمد علی ‌رجایی با اهدا‌‌ی زمین وبنا توسط مرحوم یدالله دهستانی وبا مالكیت دولتی از سال 1345درحصارك كرج به صورت درمانگاه شروع به كارنموده است. از سال 1361 با دایرنمودن بخش داخلی و اورژانس با تعداد 100 تخت به فعالیت خود ادامه داده است ، زیر بنای بیمارستان در ابتدا ،1374 متر مربع بوده ، كه با گسترش فضای فیزیكی‌در سالهای 66 و 77 هم اكنون مساحت كل زمین بیمارستان 7750 متر مربع و زیر بنای 6000 متر مربع میباشد.

درحال حاضر با ایجاد تمهیداتی پروژه های سی تی اسكن ،گاما اسكن ( پزشكی هسته‌ای ) جراحی قلب بازوآنژیوگرافی وفیزیوتراپی‌درحال راه اندازی می باشدكه با مساعدت افراد خیردرقالب شركتهای خاور میانه و… صورت خواهد گرفت .

بخش ها:

بیمارستان شهید رجایی با 192 تخت مصوب و 133 تخت فعال دارای بخش های داخلی زنان و مردان (داخلی عفونی و داخلی مغز و اعصاب ) ، بخش های ویژه ( سی تی یووپست سی سی یو و آی سی یو ) بخش دیالیز و بخش فوریت های پزشكی بوده و آماده ی ارائه ی خدمات به مراجعین محترم می باشد .

بخش های داخلی :

بخش های داخلی زنان و مردان با داشتن 62 تخت فعال دردوبخش مجزا با به‌كارگیری متخصصین سرشناس وخوشنام درگرایش های داخلی ، عفونی‌، داخلی مغزواعصاب ، رادیولوژی ، گوارش ، نفرولوژی، وپرستاران ما‌هرو ورزیده باداشتن امكانات وتجهیزات پزشكی وغیرپزشكی به مراجعین سرویس دهی نموده وبه منظور بهبودكیفی وضعیت ساختمانی وتجهیزاتی به صورت‌روزانه ، ماهیانه و سالیانه تحت نظارت وبازرسی سوپروایزران بیمارستان بوده است وطبق برنامه ریزی واجرای مناسب صورت می گیرد .

👇محصولات تصادفی👇

طرح اداره با اسکچ آپ بررسی اثر ضد انگلی گیاه درمنه بر روی انگل پارابرونما اسكریابینی (آپدیت شده) تاریخچه سوریه طرح آماری بررسی نمرات یك دانش آموز مقاله ژئوفیزیک زبان اصلی