👈 فروشگاه فایل 👉

تحلیل فضای شهری (خیابان سپه قزوین)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شامل: محلات قزوین، خیابان قزوین، معرفی خیابان سپه، هویت کالبدی، سردر عالی قاپو، تزیینات گچی داخل هشتی سردر، مسجد جامع کبیر، قزوین در دوره قاجار، خیابان در دوره قاجار، فضای مقابل عالی قاپو، محله های قزوین، دیاگرام ارتباط کلان فضاهای تاریخی شهر در دوره صفویه، کروکی های کمپفر، کاربری ها، نشانه ها، دسترسی ها، تحلیل حرکت پیاده، مبلمان شهری، نورپردازی در شب، جدول Swot، چالش های شهری، پیشنهادات، طرح های پیشنهادی و ...

👇محصولات تصادفی👇

طرح توجیهی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان چهار محال (شهرستان بروجن) بررسی مالی سیستم انبار و خرید در شركت تجهیزات ایمنی راهها پژوهش درباره بررسی و انتخاب انواع سیستمهای مختلف آیس بانك ICE BANK مقاله بررسی تبیین نظری مدل نیازمندار شخصیت و عقب‌ماندگی ذهنی ماهیت و ابعاد پاورپوینت بررسی تاریخ پلورالیسم