👈 فروشگاه فایل 👉

بخش اداری مالی مخابرات

ارتباط با ما

... دانلود ...

بخش اداری مالی مخابرات

اداره مالی اداری ضمن ارائه خدمات به متقاضیان و مشتركین تلفنی بصورت قبول تقاضا و اشتراك تلفن و تشكیل پرو.نده و رسیدگی به امور قبوض مشتركین و محاسبه در آمد و هزینه‌ها ، خدمات تداركاتی و پرسنلی و حقوقی كلیه پرسنل و كاركنان مخابرات شهرستان را به عهده‌دارد كه اگر فعالیت و تداركات و پشتیبانی به موقع این اداره نباشد شاید بتوان گفت به فعالیت بقیه واحدهای ادارات مختلف این مجموعه بی‌نتیجه و یا متوقف می‌ماند.

فصل اول

اداره مالی اداری

امور متقاضیان و امور مشتركین

واحد آبونمان

فوائد و مضرات استفاده از كامپیوتر در آبونمان :

فصل دوم

تشكیلات و روابط سازمانی

چارت سازمانی

فصل سوم

معاونت اداره كل مخابرات

برنامه ریزی

قوانین عمومی‌مدیریت

مسائل پرسنلی

شماره گذاری و اجرای پروژه

خرید و تداركات

سیستم‌های اطلاعاتی مالی و مدیریت

فصل چهارم

اداره نگهداری و بهره‌برداری ارتباط شهری

شبكه كابل و هوایی

بخش اطلاعات 118

واحد تعمیر و نگهداری تلفن‌های همگانی

واحد واگذاری خطوط شهری

فصل پنجم

اداره نگهداری و بهره‌برداری ارتباطات راه دور

واحد تلفن راه دور و بین‌المللی

واحد تلفن بین‌الملل

اطاق دستگاه كاریر

مؤخره و نتیجه گیری :

منابع و ماخذ :

👇محصولات تصادفی👇

میل بادامک اهدای جنین (پاور پوینت) کتاب سیم‌کشی برق ساختمان‌های تجاری ویرایش پانزدهم (جدیدترین نسخه) مبانی نظری تفکر انتقادی مقاله بررسی آمار و كاربرد آن در مدیریت (مناسب برای دوره دبیرستان)